Биновейшън ЕООД е нова, бързо развиваща се компания, която е посветена на проектирането, разработването и производството на лазерни продукти от висок клас за разнообразни приложения в областта на медицината и медицинските изследвания, както и за промишлеността и научните изследвания.

Нашето продуктово семейство включва:

 • наносекундни лазери с висока енергия и висока средна мощност, оптични параметрични осцилатори и усилватели с висока мощност в средния IR спектрален диапазон;
 • планиранo e въвеждане на пазара и разнообразие от лазерни аксесоари, включително термо-контролери за нелинейни и активни кристали, лазерни захранвания и т.н.;
 • в допълнение към каталожните продукти, също така предлагаме на нашите клиенти OEM- лазери и нестандартни решения в областта на фотониката на много атрактивни цени, за посрещане на специфичните им потребности.
 • Разработване и внедряване на мощна пренастройваема лазерна система в инфрачервената област
  Проект № BG161PO003-1.1.05-0126-C0001

  Бенефициент: Биновейшън ЕООД

  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на­ конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България;

  Операция: BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия” [...]