Добре дошли!

Основана през 2011, Биновейшън ЕООД стартира с млад екип от ентусиазирани специалисти, мотивирани за разработване и пазарно внедряване на високотехнологични продукти в областта на фотониката и лазерите. Развитието на фирмата е силно подкрепено от финансирането по Оперативна Програма "Конкурентноспособност", стимулиращо разработването на уникална лазерна система която да позволява лазерни хирургични процедури с минимално засягане на околните тъкани. Настоящия капацитет на фирмата ще позволи не само намирането на оптимален лазерен източник за оперативни медицински намеси, но и превъщането му в достъпен и удобен за ползване пазарен продукт.