Инфрачервена лазерна система

Серия от Инфрачервени лазерни системи с висока изходна енергия

Описание в PDF

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Уникална комбинация от висока енергия (до 100 mJ), отлично качество на лъчението и 1 kHz честота
 • Ниско ниво на флуктуации на лъчението
 • Висока енергия на импулса
 • Пренастройваема в инфрачервената област
 • Компактен дизайн
 • Изследвания в областта на лазерната медицина
 • Хирургия с минимални странични повреди
 • Минимално-инвазивна хирургия
 • Спектроскопия в инфрачервената област
 • Ниска цена на поддръжка
 • Лесен за употреба
 • Разширен обхват на енергии и импулсни параметри
 • Гъвкав дизайн
Модел Spark-S Spark-M Flame-20 Flame-50 FireStorm
Дължина на вълната 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm
Енергия в импулса 1 mJ 0.4 mJ > 18 mJ > 50 mJ > 100 mJ*
Честота на повторение 0.5 - 1 kHz
Продължителност на импулса (FWHM) < 1.4 ns < 800 ps < 1.5 ns < 1.5 ns < 2 ns
Поляризация линейна, >90% линейна, >80%
Профил на снопа (близка зона) Гаусов
Качество на снопа M2 < 1.3 M2 < 1.3 M2 < 1.5 M2 < 1.7 M2 < 2.5